องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
186   คน
สถิติทั้งหมด
133662   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558
ภาพกิจกรรม อบต.ไชยสอ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ร่วมแรงร่วมใจ...นางสาวนัยนา บรรดาศัก...
  ร่วมแรงร่วมใจ...นางสาวนัยนา บรรดาศัก...
 • องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ “สนับสนุนท...
  องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ “สนับสนุนท...
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ มอบ เก...
  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชุมแพ มอบ เก...
 • อบต.ไชยสอ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโ...
  อบต.ไชยสอ ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโ...
 • โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเ...
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเ...
 • อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ...
  อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การ...
 • อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อส...
  อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อส...
 • 2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้...
  2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้...
 • อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉา...
  อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉา...
 • ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน...
  ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน...
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที...
  ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที...
 • อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้...
  อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้...
 • อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักย...
  อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักย...
 • \"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอช...
  \"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอช...
 • ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีส...
  ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีส...
 • งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\...
  งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\...
 • \"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจก...
  \"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจก...
 • พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของ...
  พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของ...
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
090-031-1117
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
นายพิพัฒนพงษ์ จวบศรี
ประธานสภา
081-3804486
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

239 หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-041397 saraban@chaisor.go.th
095-581-2455
090-031-1117
043-041397
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โทร.043-041399

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2567
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง บ้านหนองสังข์ - บ้านไชยสอ บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 041/2567 โดยวิธีเฉพาะ
11/06/2567
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านโนนทองหลาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 035/
11/06/2567
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดย Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านท่าเดื่อ บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 6 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แบบแปลนเลขที่ 045/256
11/06/2567
จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC) โดยวิธี Overlay ทับผิวคอนกรีตเดิม สายทาง แยกทางหลวงหมายเลข 12 - บ้านไชยสอ (ซอยเซียงกง) ถึงบ้านนางหนูพวน โชตศรี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เงินสะสมประจำปีงบประ
11/06/2567
จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม สายทาง ห้วยร่องเกลือ บริเวณทางข้ามไปที่นานายอุทัย ศรีไพศาล หมู่ที่ 5 บ้านหนองสังข์ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 039/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น ป้องกันน้ำกัดเซาะด้านข้างถนน ช่วงที่นายายระ หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ สายทาง ห้วยไชยสอ หางกุดใต้ หมู่ที่ 2 บ้านไชยสอ ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น แบบแปลนเลขที่ 020/2567 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
การรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่ ทั่วไป ( 17 มิ.ย. 67 ) ขก0023.6/ว16471
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมทางหลวง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศาลปกครอง
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมบัญชีกลาง
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กระทรวงมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น