ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
71607   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558ชื่อ - นามสกุล :
นายชันอนันต์ กัสปะ
ตำแหน่ง :
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายฉัตรชัย โปรณะ
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพุฑฒิธรรม แก้วธรรม
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวบุหงา สงดี
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายนฤชิต ตุติยากรณ์
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวผกาพันธ์ ยาปิ่น
ตำแหน่ง :
ครูผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอมรรัตน์ จันทาม่วง
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายศักดิ์ชัย น้อยศรี
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเรณุกา ชาญยุทธ
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุธิมา ลบบำรุง
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอติคุณ โสภากุล
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวดวงมณี ศรีไชย
ตำแหน่ง :
ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกานต์สินี วัฒนสกุลจิต
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิทยา สงสีดา
ตำแหน่ง :
พนักงานจัดก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอดิศร อุประชัย
ตำแหน่ง :
พนักงานจัดเก็บขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายธนาดูล รังจันทึก
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถขยะ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสมพร เหลาอ่อน
ตำแหน่ง :
แม่บ้าน
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเกียรติศักดิ์ สุประภาดา
ตำแหน่ง :
ภารโรง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 |