องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
51   คน
สถิติทั้งหมด
83203   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
0655545935
นางสาวภัครดา กาลวิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
0655545935
นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0636278500
นายชัยอนันต์ กัสปะ
หัวหน้าสำนักปลัด
0895748504
นายธนวิทย์ คำมูลแสน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
095-1817136