องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
96   คน
สถิติทั้งหมด
96884   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

กองช่าง

นายธนวิทย์ คำมูลแสน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
095-1817136
นายธนวิทย์ คำมูลแสน
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
0951817136
ว่าง
นายช่างโยธา
นายสาคร ภารสำเร็จ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
061-1369274
นางสาวนิภาพร ชาลีเอ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
094-3807941