องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
187   คน
สถิติทั้งหมด
130748   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

กองคลัง

นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0636278500
ว่าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางอุไรวรรณ ด้วงอ้อย
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
0652759514
นางปุณยนุช น้อยศรี
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
0838139059
นางดวงเดือน ชาลีเอ่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
0872302816
นางสาวนิภาภรณ์์ อินพินิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
099-0726299
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้