องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
083-0065151
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
76782   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/03/2566   ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2566   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ถนนไปโนนผักชี บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 032/2565 จ่ายจากเงินงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2566   จ้างพัฒนาเว็บไซต์ chaisor.go.th ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/03/2566   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/02/2566   จ้างดำเนินการจัดขบวนพาเหรดและพิธีเปิด - ปิด สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566   ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 4 รายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/02/2566   ซื้อวัสดุสำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง