องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
221   คน
สถิติทั้งหมด
128242   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

21/02/2567   จ้างบำรุงและซ่อมแซม (รถยนต์ส่วนกลาง) หมายเลขทะเบียน ผพ 9473 ขอนแก่น จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567   จ้างจัดทำวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/02/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง แยก ทล.12 - บ้านน้อยนางาม (เขตตำบลขัวเรียง) หมู่ที่ 2 ถึงบ้านโนนทองหลาง บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามแบบแปลนเลขที่ 046/2566 รายจ่ายค้างจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิ
07/02/2567   จ้างซ่อมแซมถนนสู่แหล่งการเกษตรหลังน้ำท่วม จำนวน 3 สายทาง รายละเอียดตามแบบเลขที่ 012/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2567   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูน์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2567   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ผต 3828 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   จ้างเหมาจัดริ้วขบวน สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   ซื้อถ้วยรางวัล สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์เตรียมสนาม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/01/2567   จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2567   จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 5 รายการ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2567   ซื้อเสื้อกีฬาสำหรับนักกีฬาโครงการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2567   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2567   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองคลัง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2567   ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/01/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมฝายน้ำล้นชั่วคราว หมู่ที่ 4 จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/01/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมฝายน้ำล้นชั่วคราว หมู่ที่ 4 จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2567   ซื้อของขวัญของรางวัล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2567   ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมฝายน้ำล้นชั่วคราว หมู่ที่ 4 จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2567   ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2567   จ้างเหมาจัดหาเครื่องเล่นสนาม สปริงบอร์ด สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/12/2566   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/12/2566   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน บห 296 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 001-50-0001 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/12/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองช่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ (สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง