องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
083-0065151
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
76782   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

---------- อยู่ระหว่างรอบันทึกข้อมูล ----------