องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
083-0065151
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
76796   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน
ต่อต้านคอร์รัปชั่น รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยน
  67
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
  282
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
  51
พร้อมเปลี่ยน“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ” เป็นสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พร้อมเปลี่ยน“ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ” เป็นสวนผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
  39
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.ไชยสอ
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อบต.ไชยสอ
  66
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566
กิจกรรมวันลอยกระทงประจำปี 2566
  183
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลไชยสอ
ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลไชยสอ
  105
ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านน้ำกัดเซาะถนนขาด
ผู้ว่าราชการจ.ขอนแก่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบถนนคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านน้ำกัดเซาะถนนขาด
  171
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2565
  101
อบจ.ขอนแก่น มอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ตำบลไชยสอ
อบจ.ขอนแก่น มอบบ้านผู้ยากไร้ ให้กับ ปชช.ในพื้นที่ตำบลไชยสอ
  178
นายกลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในชุมชนตำบลไชยสอ
นายกลงพื้นที่เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพเกษตรกรในชุมชนตำบลไชยสอ
  180
ช่วยกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บ้านท่าเดื่อ ม.6
ช่วยกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน บ้านท่าเดื่อ ม.6
  123
อบต.ไชยสอ ออกพื้นที่น้ำท่วมและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ
อบต.ไชยสอ ออกพื้นที่น้ำท่วมและซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำ
  140
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
  121
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565
กิจกรรมวันเข้าพรรษา 2565
  117
ต้อนรับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสยอ
ต้อนรับท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสยอ
  215
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่ 10
  201
อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
อุดหนุนงบประมาณให้กลุ่มอาชีพตามโครงการเศรษฐกิจชุมชน
  109
กิจกรรมมอบบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส (ธอส.)
กิจกรรมมอบบ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส (ธอส.)
  100
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565
  87
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำปี 2565
กิจกรรมวันแม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ประจำปี 2565
  86
ประกาศ งดเก็บขยะมูลฝอยช่วงเทศกาลสงกรานต์
ประกาศ งดเก็บขยะมูลฝอยช่วงเทศกาลสงกรานต์
  240
ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ออกพื้นที่รับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  161
นายกอบต.ไชยสอ ร่วมพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งที่ 12
นายกอบต.ไชยสอ ร่วมพิธีเปิดการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าครั้งที่ 12
  153
เยี่ยมเยือนประชาชน
เยี่ยมเยือนประชาชน
  138
นายก อบต.ไชยสอ ร่วมงานวันสตรีสากล 2565
นายก อบต.ไชยสอ ร่วมงานวันสตรีสากล 2565
  142
นายกอบต.ไชยสอ ออกเยี่ยมด่านตรวจโควิด 19 บ้านโนนทองหลาง
นายกอบต.ไชยสอ ออกเยี่ยมด่านตรวจโควิด 19 บ้านโนนทองหลาง
  140


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>