องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
19   คน
สถิติทั้งหมด
130767   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
 7   10
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ผู้นำชุมชนและประชาชน
 10   9
อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้น
อบจ.ขอนแก่น สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง 2 ล้านบาท องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จำนวน 4 เส้น
 4   10
2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้ำตาล ประชุมร่วมหาทางช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำน้ำเชิญ
2 อปท.ชุมแพ - ภูเขียว ร่วมกับโรงงานน้ำตาล ประชุมร่วมหาทางช่วยเหลือชาวบ้านซ่อมแซมฝายน้ำล้น ลำน้ำเชิญ
 4   7
อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
อบต.ไชยสอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
 5   13
ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังถูกแรงลมพายุพัดล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ ต.ไชยสอ
ลงพื้นตัดแต่งกิ่งไม้ ช่วยเหลือชาวบ้าน หลังถูกแรงลมพายุพัดล้มขวางถนนในหลายพื้นที่ ต.ไชยสอ
 4   15
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที่รับผิดชอบให้กับประชาชน บ้านน้อยนางาม
ลงพื้นที่ตรวจสอบถนน เทคอนกรีตในพื้นที่รับผิดชอบให้กับประชาชน บ้านน้อยนางาม
 4   33
อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สร้างบ้าน โครงการ\" สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2567\"
อบต.ไชยสอ ร่วมกับ ธอส.สาขาชุมแพ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่สร้างบ้าน โครงการ\" สร้าง/ซ่อม ที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2567\"
 4   32
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรเทศกาลวันสงกรานต์  รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อบต.ไชยสอ จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ รดน้ำขอพรเทศกาลวันสงกรานต์ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
 20   39
\"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
\"วันรวมพลังสร้างสุขภาพ อสม.\" อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2567
 4   30
ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีสานยอดเยี่ยม และติด 1ใน5 (ได้ลำดับที่4) ต้องยอมรับคนที่ได้ที่1,2,3สวยจริงๆ จนกรรมการลำบากใจในการตัดสิน
ประมวลภาพ.....\"น้องณดา\"รางวัลชุดอีสานยอดเยี่ยม และติด 1ใน5 (ได้ลำดับที่4) ต้องยอมรับคนที่ได้ที่1,2,3สวยจริงๆ จนกรรมการลำบากใจในการตัดสิน
 14   59
งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\" ในงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางบริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
งานพาแลง เดินแบบ \"ออนซอน ผ้าไทชุมแพ\" ในงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567 ณ เวทีกลางบริเวณหน้าหอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น
 9   61
\"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ
\"วันท้องถิ่นไทย\" อบต.ไชยสอ ร่วมกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ วัดโนนสะอาด บ้านไชยสอ
 15   52
พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567
พิธีเปิดงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2567
 4   60
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 15 - 22 มีนาคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอชุมแพ
ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีกาชาดประจำปี รวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 15 - 22 มีนาคม 2567 ณ สนามที่ว่าการอำเภอชุมแพ
 4   60
เตรียมความพร้อม ตรวจสอบแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เตรียมความพร้อม ตรวจสอบแนวก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 4   49
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธแนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน
 6   126
เกษตรกร 2 อำเภอ ช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเชิญ หวังชะลอน้ำเข้าคลองซอยหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร
เกษตรกร 2 อำเภอ ช่วยกันซ่อมแซมฝายน้ำล้นลำน้ำเชิญ หวังชะลอน้ำเข้าคลองซอยหล่อเลี้ยงพืชผลทางการเกษตร
 7   73
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุนฯ
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น จัดโครงการศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน อนุกรรมการกองทุนฯ
 12   73
อบต.ไชยสอ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 เพื่อสานสัมพันธ์ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชน
อบต.ไชยสอ จัดการแข่งขันกีฬาตำบลไชยสอ ประจำปี 2567 เพื่อสานสัมพันธ์ ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีระหว่างชุมชน
 25   113
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567
 20   111
หจก.มีเทพ2013 ร่วมสนับสนุน....โรงงานผลิตวงกบ บาน ประตู-หน้าต่างไม้ มอบวงกบประตูหน้าต่างไม้
หจก.มีเทพ2013 ร่วมสนับสนุน....โรงงานผลิตวงกบ บาน ประตู-หน้าต่างไม้ มอบวงกบประตูหน้าต่างไม้
 1   117
\\\"รถจักรยาน 20 คัน\\\" จะเป็นของใคร!! อบต.ไชยสอ เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2567 พบกับกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย
\\\"รถจักรยาน 20 คัน\\\" จะเป็นของใคร!! อบต.ไชยสอ เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ประจำปี 2567 พบกับกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย
 6   90
\"นายก อบต.ไชยสอ\" ร่วมกับฝ่ายปกครอง  ผญบ. ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เตรียมของบซ่อมสร้าง
\"นายก อบต.ไชยสอ\" ร่วมกับฝ่ายปกครอง ผญบ. ลงพื้นที่สำรวจบ้านเรือนประชาชน เตรียมของบซ่อมสร้าง
 4   98
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชนตำบลไชยสอ
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการด่านชุมชนตำบลไชยสอ
 4   78
อบต.ไชยสอ เปิดด่านชุมชน ตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
อบต.ไชยสอ เปิดด่านชุมชน ตั้งจุดบริการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
 4   81
ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนในเขตตำบลไชยสอ ก่อนจัดทำแผนของบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ก่อสร้างถนนในเขตตำบลไชยสอ ก่อนจัดทำแผนของบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 4   108


หน้าที่ 1ทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>