องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
198   คน
สถิติทั้งหมด
121400   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

คณะผู้บริหาร

นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
นายลำดวน อินพินิจ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (คนที่ 1)
0950508372
นายอภิสิทธิ์ ใจเอื้อ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (คนที่ 2)
0802758264
นายไชยา ลาสอน
เลขานุการ นายกอบต.
0654140578
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
090-031-1117
นายวีระพงษ์ พิบูลย์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
090-031-1117
นายทศพร ประดับเพชร
ผู้อำนวยการกองคลัง
0636278500
-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด
นายพยุงเกียรติ ผกามาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
0846290274