องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
095-581-2455
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
207   คน
สถิติทั้งหมด
133683   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

จัดอบรบการติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ฟรี ให้กับประชาชนในพื้นตำบลไชยสอ 

ลงข่าว: 25/03/2566    4   128

อบรมฟรี......นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น จัดอบรบการติดตั้งและบำรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ฟรี ให้กับประชาชนในพื้นที่ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2566 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีคณะผู้บริหาร อบต. นักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น