องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
099-3963963
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
83202   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

ลงข่าว: 21/02/2566    4   7

ศึกษาดูงาน......นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ หลังจากนำผู้สูงอายุในพื้นที่จำนวน 85 คนศึกษาดูงาน กิจกรรมและการดำเนินการโรงเรียนผู้สูงอายุไชยสอพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุและบุคคลที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุ เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตเสริมสร้างประสบการณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิต สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สูงอายุกับคนทุกวัยได้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมั่นคงและมีความสุข