องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.chaisor.go.th
นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์
นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
083-0065151
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
29   คน
สถิติทั้งหมด
76796   คน
เริ่มนับวันที่ 18 กันยายน 2558

เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 

ลงข่าว: 10/02/2566    0   281

่งเสริมสิทธิคนพิการ.....นางสาวนัยนา  บรรดาศักดิ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  มอบหมายให้นายพุฑฒิธรรม  แก้วธรรม  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นำคนพิการทางสติปัญญาและผู้ดูคนพิการ ในพื้นที่ตำบลไชยสอ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 เพื่อเรียนรู้การประกอบอาชีพ ศึกษาความรู้ด้านสิทธิ สวัสดิการ ที่ควรจะได้รับจากภาครัฐ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอชุมแพ