ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
72   คน
สถิติทั้งหมด
71606   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 ธันวาคม 2565 )
การมอบอำนาจของนายก อบต.ไชยสอ ให้รองนายก อบต.ไชยสอ ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 กันยายน 2565 )
ประกาศ รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน 2565 )
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลฯพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน 2565 )
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลฯพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน 2565 )
ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลของพนักงานครู ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20 กันยายน )
ประกาศรับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 สิงหาคม2535 )
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสั่งจ้างเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 กันยายน 2565 )
ประกาศสรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น(ทางเลี่ยงเมืองชุมแพ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 สิงหาคม 2565 )
ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก เพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ไชยสอ ประจำปีงบประมาณ2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 สิงหาคม 2565 )
งดเก็บขยะมูลฝอยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11-15 เมษายน 2565 )
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 )
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ออกประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ตุลาคม 2564 )
ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ตุลาคม 2564 )
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไชยสอ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสาธารณสุขตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 กุมภาพันธ์ 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 มกราคม 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 พฤศจิกายน 2563 )
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 พ.ย. 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>