ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
85   คน
สถิติทั้งหมด
39799   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558
ข่าวประชาสัมพันธ์

งดเก็บขยะมูลฝอยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11-15 เมษายน 2565 )
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ 64) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565 )
องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ออกประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ตุลาคม 2564 )
ประกาศรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ตุลาคม 2564 )
ประกาศกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลไชยสอ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการสาธารณสุขตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 กุมภาพันธ์ 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 มกราคม 2564 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18 ธันวาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของค์องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 พฤศจิกายน 2563 )
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 พ.ย. 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 9 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 8 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องขยายระยะเวลาการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่องรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ตุลาคม 2563 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการ และอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10 ตุลาคม 2560 )
https://web.ocsc.go.th/forking ( 5 ส.ค. 2563 )
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ( 5/06/2563 )
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 เม.ย. 2563 )
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/04/2563 )
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำกุดไชยสอ (ฝั่งทิศตะวันตก) ( 27 มี.ค. 2563 )
ประกาศใช้แผนการปฏิบัติการสาธารณสุขตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27 ธันวาคม 2562 )
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อออนไลน์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 มกราคม 2561 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 พฤศจิกายน 2561 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พ.ย. 2561 )
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13 พ.ย. 2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>