ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
73   คน
สถิติทั้งหมด
71607   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558
เอกสารเผยแพร่

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศ แบบ บก.01 52.64k
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่1 9.11M
รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 706.87k
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 3.26M
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 4 4.81M
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3 6.17M
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 5.14M
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 4.92M
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 1.8M
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.๐๑) อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) จำนวน ๑ หลัง ประจำปี ๒๕๖๔ 524.47k
ประกาศ อบต.ไชยสอ เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 304.62k
กฎกระทรวง กำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 95.58k
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 107.79k
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,866,000 บาท 91.8k
ประกาศราคากลาง (แบบ บก.01) โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 งบประมาณ 674,000 บาท 91.65k
ระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 งบประมาณ 674,000 บาท 91.65k
ประกาศราคากลางงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และขยายเสริมผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,866,000 บาท 91.8k
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 631.07k
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ 166.43k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 35.6k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 35.94k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 36.86k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 37.38k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 34.95k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 35.59k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 35.9k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 36.35k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป 36.3k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ 37.37k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 36.28k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป 36.86k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ29 37.38k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 37.63k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 35.46k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 36.6k
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 32.86k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>