ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
75   คน
สถิติทั้งหมด
71609   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558
จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/01/2566 )
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญและของรางวัล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 9 รายการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาเวทีการแสดง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 1 เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนดินสู่แหล่งการเกษตร จำนวน 8 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงานและแข่งขัน สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน 296 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 001-50-0001 จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการลที่ 10 พระราชินี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/01/2566 )
ประกาศผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาตพัสดุทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/01/2566 )
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำป้ายพระราชปณิธาน "ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข แก้ไขสิ่งผิด สืบสานในพรัราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษกิจพอเพียง จำนวน 3 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ ISUZU ทะเบียน 85-2904 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 005-58-0002 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ MITSUBISHI ทะเบียน บห 296 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 077-50-0001 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/12/2565 )
ประกาศขายทอดตลาตทรัพย์สินที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างจัดทำป้ายไวนิล สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งจุดบริการและด่านชุมชนไชยสอ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 23 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 13/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ FORD ทะเบียน ผพ 9473 จังหวัดขอนแก่น รหัสพัสดุ 005-50-0001 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/12/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปี 2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ส.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/11/2565 )
กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับจ่ายให้รถราชการแต่ละคันและครุภัณฑ์ต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01/11/2565 )
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถราชการแต่ละคันและครุภัณฑ์ต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01/11/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ งบประมาณประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7/11/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/10/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขบวนแห่ในพิธีเปิดงานประเพณีวันลอยกระทงองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/11/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/11/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลไชยสอ ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/11/2565 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>