ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
Social Network
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
240   คน
สถิติทั้งหมด
55108   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2558
ข่าวประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักน้ำและเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเส้นกลางบ้าน ถึงสระหนองไผ่ล้อม บ้านโนนทอ ( 14 ก.ย. 2565 )
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/08/2565 )
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/08/2565 )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/07/2565 )
รายงานเงินสะสมและกองทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/03/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจร คสล. สายทาง เส้นกลางบ้าน ถึงสระหนองไผ่ล้อม ช่วงแยกศาลากลางบ้าน ถึงแยกบ้านนางน้อย บ้านโนนทองหลาง หมู่ที่ 4 แบบแปลนเลขที่ 043/2564 เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/03/2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง มาตรการการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 7 กุมภาพันธ์ 2565 )
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21/01/2565 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง เส้นข้างวัดป่า สุทธิไชยาราม บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 (ในเขตเทศบาลตำบลหนองไผ่) ตำบลไชยสอ กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมระยะทาง 495 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 2,475 ตารางเมตร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 20/10/2564 )
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 16/12/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/11/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/9/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการ งบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 โดยเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/08/2564 )
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/07/2564 )
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10082563 )
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04012563 )
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/04/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับจ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตั้งจุดบริการและด่านชุมชนตำบลไชยสอ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จำนวน 1 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/04/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. และเสริมผิวจราจร คสล.สายตะวันตก จากแยกบ้านนางเติม หล้าแดงถึงกุดไชยสอ (ต่อท่อเดิม) บ้านไชยสอ หมู่ที่ 2 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตามแบบแปลนเลขที่ 041/2563 งบประมาณประจำปี พ.ส. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01/03/2564 )
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 24/12/2563 )
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.แ2564 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/01/2564 )
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 30/11/2563 )
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/10/2563 )
ประกาศ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/11/2561 )
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/11/2561 )

กำลังแสดงหน้าที่ 1/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>